Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu 5 latki

Pobierz

Głównym celem pracy w grupie była adaptacja dzieci do warunków przedszkolnych.Zespół Placówek Oświatowych Morska Kraina w Kołobrzegu 1 Sprawozdanie z pracy w grupie 4-latków "Marynarze" za I półrocze roku szkolnego 2011/2012 .. dla przedszkoli i obejmuje treści zawarte w programie wychowania przedszkolnego "Entliczek Pentliczek.. Większość przedszkolaków rozumie pytania i polecenia nauczyciela; chętnie powtarzają, uczą się krótkich teksów.. Troje 6-cio latków, dziewiętnaścioro 5-latków i troje 4-latków.. Dział: Przedszkole Sprawozdanie roczne grupy przedszkolnej 5latków Roczne sprawozdanie z pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie VII ( 5 latków) za rok szkolny 2014/ 2015 Grupa VII ( 5-latki )- składa się z 12 dziewczynek i 13 chłopców w tym 1 dziewczynka (Maja P.). Podejmowanie różnorodnych form doskonalenia zawodowego.. Jest to grupa z dominacją chłopców jest ich bowiem 14 .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej za I półrocze roku szkolnego 2020/2021 w grupie dzieci 3-letnich "Motylki".. Grupa "Delfinki" liczy obecnie 23 dzieci : 12 chłopców i 11 dziewczynek, a w tym 21 dzieci 5 - letnich oraz 2 dzieci 4 - letnich.. W roku przedszkolnym 2020/2021 do grupy Żabek uczęszcza 25. dzieci 4 - letnich w tym jeden 5 letni chłopiec posiadający orzeczenie o kształceniu specjalnym.Niektóre 4 latki mają niewyraźną mowę, więc uczęszczają na zajęcia logopedyczne..

Podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktyczno- opiekuńczej .

W trakcie trwania II półrocza szkolnego nikt z dzieci nie dołączył ani nie zrezygnował z uczęszczania do grupy.SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ za I półrocze 2020/21 (skrót) GRUPA WIEKOWA 5-6 - latki ROK SZKOLNY 2020/21 NAUCZYCIELKI: mgr Magdalena Kołodziejczak, mgr Aneta Herkt WOŹNA: Magdalena Karwasz 1.. Wytrwałe konstruowały i układały.Poniżej prezentujemy Państwu sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej w grupie "Żabek" za I semestr 2020/2021 roku.. Grupa moja liczy 20 dzieci 6 - letnich.3.. Spontanicznie rysowały, malowały, lepiły i tworzyły różne projekty.. Dużo uwagi poświęcałyśmy usprawnianiu i doskonaleniu czynności samoobsługowych dzieci, stosowaniu form grzecznościowych w stosunku do rówieśników i dorosłych, wywiązywania się z zawieranych umów w czasie zabawy oraz tworzeniu ciepłej atmosfery.Rady pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Bochni z dnia 04.03.2020 r. ANALIZA I WNIOSKI Z PRZEBIEGU PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZEJ I INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 W GRUPIE III 4 i 5-cio latki Wychowawcy: mgr Katarzyna Cieśla, mgr Agnieszka Zając4-latki przedszkole : 5 - 6 latek : 7-latek : Część 1: Część 2: Część 4: A - NASZA PANI OPOWIADA - TEKSTY EDUKACYJNE DLA DZIECI Salach Iwona: AAA: ..

Staż pracy: 11 lat.

Sześciolatki realizują program "Kocham przedszkole program wychowania przedszkolnego" wydawnictwa WSiP.SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZEJ W I PÓŁROCZU W GRUPIE V - "Krasnoludki".. Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej 2.docx 64 KB; 5 lip 10 18:59; sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej.doc 115 KB; 1 kwi 10 21:01 .Praca dydaktyczno-wychowawcza oparta była o podstawę programową dla przedszkoli i obejmowała treści zawarte w programie Nasze Przedszkole wydawnictwa - Mac Edukacja.. Dzieci w zadowalającym stopniu potrafią dokonywać analizy i syntezy prostych wyrazów w tym wyróżniać, rozpoznawać i powtarzać głoski.naszej pracy z dziećmi jest działalność: indywidualna, zespołowa, zbiorowa.. II Programy realizowane .SPRAWOZDANIE Z PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNO OPIEKUŃCZEJ za rok szkolny 2014/2015 GRUPA 3,4 LATKI We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.. Troje 6-cio latków, dziewiętnaścioro 5-latków i troje 4-latków.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Grupę dzieci 3-letnich w roku przedszkolnym 2020/21 wychowuje i naucza dwie n-lki: Alina Zelent-Szyndler i Anna Ołowska, zgodnie z założeniami Planu Rocznego, Programu Wychowania Przedszkolnego "Od przedszkolaka .Sprawozdanie jest napisane zgodnie z planem rocznym naszej placówki..

Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.

Okres przedszkolny wiąże się z licznymi zmianami dokonującymi się w rozwoju dziecka.. jest 4-latkiem.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej w I półroczu w grupie Ekoludki w roku szkolnym 2017/2018 Nauczycielki: Katarzyna Seroka Grupa Ekoludki liczy 25 dzieci.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski "Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany miesięczne.Sprawozdanie z pracy wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczej w I semestrze w roku szkolnym 2020/2021 w grupie ,,Tygryski" (4 i 5-latki).. Uogólniając należy stwierdzić, że grupa w 85 % składała się z dzieci sześcioletnich, w 11.5 % z pięciolatków, a 3.5 % siedmiolatek.. w grupie Biedronki, 4/5 latków .. Grupa 4‑latki - Misie (więcej…)Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej w II półroczu Grupa Żabek w roku szkolnym 2017/2018 liczyła 22 dzieci : 12 dziewczynek i 10 chłopców.. Inni nauczyciele współpracujący z grupą: Justyna Pietrzyk, Urszula Seweryn.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.. Klasa III liczy 10 uczniów..

Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w grupie dzieci 6 - letnich za I półrocze 2004/2005.

w pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021.. Rozwój dzieci w tym wieku cechuje szybko wzrastająca aktywnośćPraca dydaktyczno-wychowawcza w grupie dzieci obejmowała realizację treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego Trampolina "Hop do góry" wydawnictwa PWN.. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko.Moje 6 latki często były na etapie, chętnego podejmowania działań artystycznych.. dokonano analizy osiągnięć dzieci z grupy I:Sprawozdanie podsumowujące pracę wychowawczo-dydaktyczną w pierwszym półroczu w grupie 5 latków Grupa 5 latków to 26 dzieci.. Ku Dziecku" autorstwa Barbary Bilewicz -Kuźnia i Teresypraca dydaktyczno- wychowawcza obejmowała realizację treści programowych zawartych w programie "razem w przedszkolu"jolanty andrzejewskiej i jolanty wieruckiej, który jest zgodny z podstawą programową i koncentruje się wokół dwóch kluczowych procesów, a mianowicie: procesu adaptacji w przedszkolu i procesu osiągania gotowości szkolnej, a także …W GRUPIE II - 3 i 4 latki Praca dydaktyczno-wychowawcza prowadzona była w oparciu o podstawę programową, plan roczny oraz programy autorskie.. Potrafiły zorganizować wspólną zabawę, chętnie podejmowały propozycje wspólnych zabaw.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. Do grupy uczęszcza też jeden czterolatek, zaś pozostałe to dzieci pięcioletnie.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej Grupa V - to 22 sześciolatków (10 - dziewczynek, 12- chłopców), 1 siedmiolatek (chłopiec) i 3 pięciolatków (2 dziewczynki, 1chłopiec).. Podsumowanie pracy dydaktyczno .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej w I półroczu w grupie Ekoludki w roku szkolnym 2017/2018 Nauczycielki: Katarzyna Seroka Grupa Ekoludki liczy 25 dzieci.. Dotyczy grupy dzieci 6-letnich uczęszczajacych do przedszkola 5 godzin dziennie.. Sześciolatki realizują program "Kocham przedszkole program wychowania przedszkolnego" wydawnictwa WSiP.W swojej pracy skupiałam uwagę na rozwijaniu wyobraźni twórczej i pomysłowości dzieci, kształtowaniu postaw społeczno- moralnych, na uczeniu umiejętności współżycia i współdziałania z rówieśnikami.. W tym roku rozpoczęto pracę z nowym programem Sanford Harmony - program .. oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017r.. Liczba dzieci Dzieci 5 - letnie Dzieci 6 - letnie Dziewczynki 1 6 Chłopcy 1 13 Razem 2 19 21 2.Załącznik nr 4/5.2020/2021 ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt