Rysunek przedstawia budowę komórki wpisz nazwy elementów

Pobierz

Wpisz w odpowiednie miejsca na rysunku nazwy mutacji,których przykładem są powsta-łe zygoty.. Uwaga: Uznaje się w punkcie 1. określenie "tkanka przewodząca wodę".Poniższy rysunek przedstawia schematycznie budowę mitochondrium, w którym zachodzi m.in. proces oddychania wewnątrzkomórkowego.. Na koniec program dokona oceny sprawdzianu.. Uwielbia piec i gotować.KOMÓRKA to podstawowy element każdego organizmu, zdolny do oddychania, odżywiania, rozmnażania, wzrostu.. Podaj nazwy struktur oznaczonych na schemacie jako X oraz Y i podaj, jakie etapy oddychania komórkowego zachodzą w ich obrębie.. a) Zapisz nazwy elementów A i B wskazanych na rysunku.. 2.Rysunek przedstawia budowę skóry człowieka.Podaj nazwy elementów skóry oznaczonych na rysunku literami A-D - MidBrainart2 Rysunek przedstawia szkielet człowieka.a) Wpisz nazwy części szkieletu, które oznaczono na rysunkukolorami: niebieskim i żółtym.Kolor niebieski - szkieletKolor żółty - szkieletb) Uzupełnij tabelę.. a) Połącz w pary nazwy elementów ucha z nazwami ich funkcji.. W wyznaczone miejsca wpisz nazwy elementów komórki, które wystąpiły w zadaniu 4.. Uwaga: Zachowano proporcje wielkości obu komórek.Komórki roślin, zwierząt, grzybów i bakterii różnią się wielkością, kształtem, wewnętrzną strukturą, ale wykazują wspólny plan budowy.. Komórka nerwowa, inaczej neuron, jest podstawowa jednostka anatomiczno-czynnosciowa tkanki nerwowej..

Rysunek obok przedstawia komórkę roślinną.

Podaj nazwę tej struktury oraz funkcję, jaką pełni ona w komórce.. Książki.DAJE NAJ;) Zadanie 5. białka powierzchniowe, .. Jest zbudowany głównie z lipidów i białek.. - za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.. Struktura, w ośrodku której rozwija się .Arkusz - poziom rozszerzony - przykładowe rozwiązania.. Funkcje plazmocytu to produkcja i wydzielanie przeciwciał.. odbiera i przetwarza wrażenia słuchowe IV.Poniższy rysunek przedstawia fragment trzustki.. W neuronie możemy wyróżnić ciało komórki (nazywane somą) oraz otaczające je dwa rodzaje wypustek: wypustki wprowadzające informację do neuronu, tzw. dendryty i wypustkę wyprowa­dzającą informacje z neuronu, tzw. akson.. A- B- b) Wpisz do tabeli numery informacji (1-7), które pasują do wskazanych elementów.. Wybór uzasadnij jednym argumentem.. Wpisz nazwy głównych części szkieletu i ele-mentów wchodzących w ich skład.Układ szkieletowy człowiekaszkieletszkielet .Element budowy 1 Element budowy 2 I.. 9.Każdemu z wymienionych elementów budowy roślin okrytonasiennych związanych z rozmnażaniem (A-D) przyporządkuj jego opis wybrany spośród 1.-5.. Wpisz jaką literą oznaczona jest komórka grzybowa.. Każdy neuron ma .Na rysunku przedstawiono schemat budowy ucha człowieka.. Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz zobaczyć tablicę poglądową ze wszystkimi nazwami elementów budowy skóry..

- mitochondria.Budowa komórki nerwowej.

Składniki komórek można podzielić na żywe, do których należą błona komórkowa i cytoplazma wraz z zawieszonymi w niej strukturami, oraz martwe, którymi są ściana komórkowa ściana komórkowa ściana komórkowa i wakuola wakuola wakuola (wodniczka).Jolanta Holeczek, Jolanta Pawłowska, Jacek Pawłowski.. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron (zadania 30 - 57).Na podstawie analizy przedstawionych niżej fragmentów opisów (1-3) różnych rodzajów komórek, zaznacz ten, który przedstawia opis komórki rośliny lądowej.. Zadanie 6.. Ściana komórkowa tej komórki ma budowę warstwową, a jedną z jej głównych substancji budulcowych jest mannan.1 (Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy) KOD ZDAJĄCEGO ZESTAW ZADAŃ Z BIOLOGII POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ ROK 2004 Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1.. Komórka to podstawowy element budowy każdego organizmu żywego.. Zadanie 15. Podaj nazwy struktur oznaczonych na schemacie jako X oraz Y i podaj, jakie etapy oddychania komórkowego zachodzą w ich obrębie.Poniższy rysunek przedstawia schematycznie budowę mitochondrium, w którym zachodzi m.in. proces oddychania wewnątrzkomórkowego.. Obie komórki zostały poddane barwieniu w celu uwidocznienia struktur komórkowych.. Na rysunku 6.1 pokazany jest jej uproszczony schemat..

(1 pkt) Na rysunku przedstawiono budowę komórki zwierzęcej.Schemat punktowania.

Wpisz nazwy elementów budujących neuron, oznaczonych na rysunku literami A, B, C i D.. Nauczyciel.. Sklada sie ona z ciala komorki okreslanego mianem perikarionu, i dwoch rodzajow wypustek - licznych zazwyczaj wypustek cytoplazmatycznych, noszacych nazwe dendrytow, i pojedynczej wypustki osiowej, zwanej neurytem lub .Neurony (komórki nerwowe), obok komórek glejowych, są podstawowym budulcem układu nerwowego.. Na rysunku I przedstawiono budowę limfocytu B, a na rysunku II przedstawiono budowę plazmocytu, który powstał z tego limfocytu.. (0-1) Zaznacz błędną informację.. X - grzebień mitochondrialny - łańcuch oddechowy Y - matriks - cykl KrebsaNa poniższych rysunkach przedstawiono budowę czaszek wybranych przedstawicieli rodzaju.. Na podstawie analizy rysunków podaj trzy cechy elementów budowy czaszki człowieka rozumnego (C) odróżniające ją od czaszek wcześniejszych przedstawicieli rodzaju Homo (A, B).Komórka to podstawowa jednostka budulcowa i funkcjonalna organizmu.. Wykonaj polecenia 1 i 2.. Wielkość i kształt komórek są różne.. O skomplikowanej budowie i funkcji komórek nerwowych świat zaczął się dowiadywać przede wszystkim po 1937 roku - wtedy właśnie J. Z. Young zaproponował, aby prace nad właściwościami neuronów prowadzić na komórkach kałamarnic (jako, że są one zdecydowanie większe od ludzkich, wszelkie eksperymenty przeprowadza się na nich zdecydowanie łatwiej).Zadanie 6: Puls życia 6 - strona 10. a) b) poprawna odpowiedź: dendryt --> ciało komórki --> akson Odpowiedź na zadanie z Puls życia 6..

- aparat szparkowy / komórki szparkowe / szparka.

Odpowiedzi trzeba czytelnie zapisać w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu.Układ nerwowy zbudowany jest z tkanki nerwowej, której podstawowym elementem budowy jest komórka nerwowa - neuron, którego schematyczny rysunek znajduje się poniżej.. Od kilku lat także trenerka fitness propagująca aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie.. Jaśniejsze plamki są skupiskami komórek zwanymi Wyspami Langenharsa.. Protoplast jest żywą częścią komórki, w jej skład wchodzą: - jądro komórkowe.. Opisz rysunek za pomocą podanych nazw elementów składających się na jej budowę.. Poniższy rysunek przedstawia budowę skóry.Podstawowym elementem systemu nerwowego jest komórka nerwowa nazywana neu­ronem.. Komórkę grzybową przedstawia rysunek ….. 2.2.Rysunek przedstawia schemat powstawania mutacji genomowej w wyniku nieprawidłowe-go rozchodzenia się chromosomów w trakcie mejotycznego podziału komórki.. Każda komórka jest zbudowana z 2 składników - ściany komórkowej i protoplastu.. Składnik zbudowany głównie z galaretowatej substancji i składnik kierujący czynnościami komórki na tym rysunku oznaczono cyframi: 1 i 6, b) 2 i 3, c) 4 i 5, d) 3 i 5.. Jest zbudowany głównie z węglowodanów.. Podpowiedź.. Trzustka jest narządem mieszanym, ponieważ posiada także skupiska komórek układających się w typowe pęcherzykiPoniższy rysunek przedstawia budowę błony komórkowej.. Pracuje zależnie od woli.. Oddziela protoplast od środowiska zewnętrznego.. Element budowy Opis elementu budowy A. łagiewka pyłkowa B. nasienie C. kwiat D. zalążek 1.. Uwaga: Niektóre informacje pasują do obu elementów, a niektóre - do żadnego.. Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MBI-R1A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII Arkusz II ARKUSZ II MAJ ROK 2006 POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1.. Wpisz odpowiednie numery w wyznaczone miejsca.. b. Niektóre komórki mogą istnieć samodzielnie jako organizmy jednokomórkowe.Rysunek przedstawia schemat budowy - A i model przestrzenny - B pewnej struktury komórkowej, zbudowanej z dwóch podjednostek.. Są to skupiska komórek stanowiące część wewnątrzwydzielniczą trzustki.. Proszę uważnie czytać wszystkie polecenia.. Nauczycielka biologii i przyrody z pięcioletnim stażem.. Na rysunku przedstawiono część kończyny górnej.. Jak nazywa się zespół wad genetycznych,któ-ry rozwinie się uosobnika powstałego wwyni-Program losowo poprosi o wskazanie każdego elementu budowy skóry, który należy wskazać na podstawie podanej nazwy.. Jest zbudowany z glikoprotein i kolagenu.. - naczynia / tracheje / ksylem / drewno.. Homo w kolejności, w jakiej pojawiali się na Ziemi.. A. błona bębenkowa B. trąbka Eustachiusza C. kanał słuchowy zewnętrzny I. przenosi falę dźwiękową (w słupie powietrza) II.. Proszę sprawdzić, czy zestaw zadań zawiera 12 stron.. - za poprawne podanie nazw dwóch wskazanych elementów budowy liścia.. Chroni protoplast przed parowaniem i patogenami.. Uniemożliwia wzrost komórki.Na rysunku przedstawiono budowę komórki roślinnej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt