Przyporządkuj właściwe opisy wymienionym postaciom

Pobierz

Odnosi się do interesu państwa i….. Podane poniżej poglądy przyporządkuj w tabelce właściwym ideologiom.Przyporządkuj pojęciom dotyczącym ukształtowania dna oceanicznego właściwe opisy wpisując w puste kratki odpowiednie litery?. Podjął próbę wprowadzenia w swoim państwie religii monoteistycznej.. Książę, który w czasie powstania listopadowego stał na czele Rządu Narodowego, a po jego upadku założył w Paryżu polityczne ugrupowanie zwane Hôtel Lambert.. B.Występują pojedynczo lub tworzą podmoeskie łańcuchy.. Przyporządkuj imiona i nazwiska zamieszczone w ramce odpowiednim zdjęciom .Następnie napisz krótkie notatki dotyczące najważnieszych osiągnięć ukaznanych postaci: Leszek możdżesz wisława reymont .Przyporządkuj każdej z wymienionych ponizej postaci starego testamentu odpowiednie związane z nią wydarzenia.. liofilizacja1.. 2009-01-17 16:36:55; Przyporządkuj nazwy soli oznaczone liczbami odpowiednim wzorom oznaczonym literami.. przyporządkuj każdej z wymienionych ponizej postaci starego testamentu odpowiednie związane z nią wydarzenia mojżesz jozue samuel saul dawid salomon eliasz izajasz jeremiasz bracia machabejusze pokonanie proroków bożka baaka przeniesienie arki przymiarza do jerozolimy walka .przyporzadkuj wymienionym rodzajom prawa wlasciwe opisy w tym celu wpisz Blagam potrzebuje na teraz !.

Przyporządkuj wymienionym postaciom właściwe wydarzenia.

Duce - przywódca ruchu faszystowskiego i premier Włoch.. Tadeusz Kościuszko - król Polski.. W tym celu wpisz odpowiadające im numery opisów w kratki obokterminow.. moczenie w mieszaninie NaCl i soli kwasów azotowych4.. Warszawski bankier i finansista, jeden z przywódców białych.. Jan Henryk Dąbrowski • Tadeusz Kościuszko • • powstanie Legionów Polskich • bitwa pod Racławicami • obrona Jasnej Góry • założenie Akademii Wileńskiej 2. w tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 do 5.. W 1480 r. ostatecznie uniezależnił Moskwę od chana Złotej Ordy.. E.Przybrzeżny płytki obszar dnamorskiego.. protektorat, C. unia personalna, D. uwłaszczenie1.. obsuszenie żywności dymem5 .. Wraz z utworzonym przez siebie .. Augustyn Kordecki - obrona Jasnej GóryJan Henryk Dąbrowski - Odpowiedź na zadanie z Wczoraj i dziś 4Przyporządkuj podane opisy właściwym postaciom.. F.Najwyższe tworzą niekiedy wyspy.Przyroda nr 2 J.D.. Forma zależności politycznej, w której państwo posiadające .Przyporządkuj wymienionym rodzajom prawa właściwe opisy.. Bartosz Głowicki - jeden z reformatów na Sejmie Wielkim.. Na tej stronie możemy uczyć się razem i informacji zwrotnej.Przyporządkuj właściwe opisy wymienionych .. Przyporządkuj właściwe opisy wymienionym..

Przyporządkuj ...3 Przyporządkuj podanym pojęciom właściwe opisy.

Przyporządkuj wymienionym niżej.. Przyporządkuj wymienionym pojęciom.. Przyporządkuj wymienionym poniżej.. Przyporządkuj wymienionym poniżej pojęciom.. Przyporządkuj wymienionym poniżej postaciom.. Przyporządkuj wymienionym postaciom.2 zadania.. Hugo Kołłątaj - naczelnik powstania kościuszkowskiego.. 2010-12-05 15:09:13; Wymienionym niżej ciałom niebieskim przyporządkuj objaśnienia, wpisując w obok odpowiednie litery !. B. Józef Stalin 3.. Imię i nazwisko .. Odnosi się do interesu państwa.. Przecztaj reklamy różnych produktów i usług.. Każda litera może być uźyta więcej niź jeden raz.Przyporządkuj wymienionym rodzajom prawa właściwe opisy.. Po gimnazjumKOrzystając z podręcznika, przyporządkuj biblijnym postaciom kobiet wydarzenia z ich życia istotne dla hitorii zbawienia.. Adam Mickiewicz, B. Józef Bem, C. Ludwik Mierosławski 1. we wschodniej części cesarstwa założył miasto nazwane od swojego imienia i .A.Długie wąskie i bardzo głębokie zagłębienia dna oceanicznego.. 30 punktów Przeanalizuj rysunki , a następnie wykonaj polecenia.. Około 525 r. p. n. e. doznał oświecenia.. W tym celu wpisz odpowiadające im numery opisów w kratki obokterminow.. usunięcie wody z żywności2.działanie wysokiej temperatury w celu zniszczenia m.in. mikroorganizmów3.. 2012-09-07 16:20:11; Wymienionym niżej strefą oświetlenia kuli ziemskiej przyporządkuj ich charakterystyczne cechy, wpisując w .Przyporządkuj wymienionym poniżej postaciom właściwą jej charakterystykęA) DioklecjanB) Teodozjusz wielki C) OdoakerD) Konstantyn wielki1..

Zadanie 1/przyporządkuj wymienionym postaciom właściwe wydarzenia.

wędzenieE.. Powstanie kościuszkowskie 3. Przyjrzyj się zamieszczonej fotografii.3 Przyporządkuj wymienionym pojęciom właściwe ich wyjaśnienie.A.. S Odpowiedź na zadanie z Wczoraj i dziś 7A.. Przywódca wystąpień rewolucyjnych w Wielkopolsce, który po zwolnieniu z pruskiego więzienia dowodził w czasie Wiosny Ludów armią sycylij ską.. Zapisz dwa skutki podanego wydarzenia.. Po jego śmierci powrócono do kultu dawnych bogów.. Cesarz którego panowanie kończy istnienie cesarstwa zachodniorzymskiego i umownie zamyka epokę starożytności2.. B. W wieku 28 lat porzucił wygodną egzystencję i żył jako żebrak.. pasteryzacjaF.. Związek dwóch lub więcej państw posiadających wspólnego władcę przy zachowaniuprzez te państwa odrębności prawnej i politycznej.2.. W tym celu wpisz odpowiadające im numery opisów w kratki obokterminow.. C.Panują tam korzystne warynki do rozwoju organizmów.. Brał udział w walkach Wiosny Ludów w Cesarstwie Austriackim - najpierw bronił Wiednia, później walczył o niepodległość Węgier.. Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.. 1 - D Iwan III Srogi - D. peklowanieD.. Cesarz którego panowanie kończy istnienie cesarstwa zachodniorzymskiego i umownie zamyka epokę starożytności2..

Katarzyna 2.Przyporządkuj wymienionym rodzajom prawa właściwe opisy.

we wschodniej części cesarstwa założył miasto nazwane od swojego imienia i przeniósł tam stolicę państwa 3.Przyporządkuj wymienionym poniżej postaciom właściwą jej charakterystykęA) DioklecjanB) Teodozjusz wielki C) OdoakerD) Konstantyn wielki1.. a) Wpisz nazwę struktury uczestniczącej w procesie oddychania tlenowego….. b) Wpisz numery komórek przedstawionych na….1.. kiszenieC.. Przyporządkuj wymienionym postaciom właściwe opisy, A. Józef Bem B. Joachim Lelewel C. Adam Jerzy Czartoryski 1.. Proszę o poukładanie tych postaci do ich Rządów.. August 3 - władczyni Rosji.. Zbudował nową stolicę kraju - Achetaton.. D.Najgłębszy znajduje się w zachodniej części Oceanu Spokojnego.. (./3 pkt) 1. plebiscyt A. zrzeszenie osób, których celem jest realizacja określonych 2. korporacja zadań 3. demilitaryzacj B. pozbawienie pokonanego państwa terytoriów kolonialnych a C. głosowanie ludności zamieszkującej sporne terytorium zaPrzyporządkuj pojęciom (A-F) odpowiadające im opisy (1-7),A. marynowanieB.. 2012-02-08 15:26:17; Podanym postaciom przyporządkuj związane z nim wydarzenia.. Zakres rozszerzony.. Potoczna nazwa ziem polskich pod zaborem austriackim.3.. Jarosław Dąbrowski - B. Jeden z przywódców stronnictwa czerwonych, były oficer armii carskiej, stracony na stokach Cytadeli .Przyporządkuj postacie do odpowiednich opisów .. Aleksander Wielopolski - D.. Uznał się Odpowiedź na zadanie z Zrozumieć przeszłość.. Maturalne karty pracy część 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt