Ile miesięcy można być na zwolnieniu lekarskim

Pobierz

May 12, 2022Oct 20, 2021Co do zasady, maksymalny czas trwania zwolnienia lekarskiego, za które przysługuje zasiłek chorobowy, wynosi 182 dni.. W przypadku, gdy niezdolność do pracy spowodowana jest gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży.Jun 13, 2022Feb 27, 2022May 12, 2022Czas na dostarczenie zwolnienia to obecnie 7 dni.. W wymienionych przypadkach pracownik może pobierać świadczenie przez maksymalnie 270 dni.. Zobacz również:Feb 11, 2021Aug 24, 2020Długość zwolnienia lekarskiego jest różna w zależności od przyczyny, przez którą byliśmy zmuszeni je wziąć.. Jeśli pracownik spóźni się choćby o jeden dzień, jego wynagrodzenie chorobowe może zostać obniżone o 25%.. Trzeba jednak pamiętać, że pracownikom przysługuje maksymalnie 182 dni.. Jeśli pół roku zwolnienia nie wystarczy na zakończenie leczenia i powrót do zdrowia, warto zapytać lekarza o świadczenie rehabilitacyjne.. W niektórych przypadkach okres ten może być jednak przedłużony.. W przypadku, gdy pracownik jest niezdolny do pracy dłużej niż 182 dni pracodawca może .Feb 18, 2022Dec 8, 2021— dłużej niż trzy miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż sześć miesięcy, A więc w tej sytuacji, jeśli przebywamy w ciągłości na zwolnieniu lekarskim ponad 3 miesiące, pracodawca może rozwiązać z nami umowę bez wypowiedzenia.Teraz właśnie mam taki kłopot że nie przyznano mi tego świadczenia, a 3 miesięcy już byłam na tym świadczeniu..

Nie można z niego korzystać dłużej niż przez 182 dni.

Po 34 dniach niezdolności do pracy (łącznie w skali roku), pracownika przejmuje ZUS.. Okres ten może być dłuższy, w zależności od kodów choroby.. Zwolnienie lekarskie powyżej 182 dni nie oznacza zatem utraty środków.. Oznacza to, że zasiłek chorobowy będzie wypłacany z ubezpieczenia, a nie - jak dotąd - ze środków pracodawcy.Jun 12, 2022Mar 1, 2022May 5, 2021niezdolność do pracy powstała nie później niż w ciągu 14 dni od ustania zatrudnienia lub nie później niż w ciągu 3 miesięcy w razie chorób zakaźnych lub innych, których objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby oraz trwała nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt