Gospodarka europy test online

Pobierz

Sprawdzian geografia klasa 6 dział 4 - Gospodarka Europy.Sprawdzian "Gospodarka Europy" - test sprawdzający wiedzę - rozdział 4.. Niemcy - przemiany przemysłu; Klasa VII.. Zawiera 7 pytań.. rzeki.. Nasza baza sprawdzianów to rozwiązanie wspierające naukę uczniów podczas przygotowania do sprawdzianu .Wybierz odpowiednie Państwo oraz Stolicę Europy.. 13 pytań Geografia WhiiteLady__.. Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.Europa.. B, ponieważ ma największy udział zatrudnionych w rolnictwie.. 1) Do sektorów gospodarki zaliczamy: a) przemysł, wydobycie i transport b) handel, turystykę i rolnictwo c) przemysł, usługi i rolnictwo 2) Rolnictwo dostarcza: a) mąki b) owoców i warzyw c) oleju 3) Plony wyraża się w: a) tonach b) decytonach z hektara c) kilogramach z hektara 4) Jedna tona to więcej niż .Najwyższym poziomem rozwoju gospodarczego odznacza się państwo przedstawione na wykresie: answer choices.. Przeczytaj teksty dotyczące gospodarki kraju, Europy i świata.4.. Rozpocznij testSprawdzian geografia klasa 6 - test z całego podręcznika.. Sprawdzian z historii klasa 4 dział 1.. A, ponieważ ma największy udział zatrudnionych w przemyśle i budownictwie.. C, ponieważ ma największy udział zatrudnionych w usługach.. Polska - środowisko przyrodnicze.. XVI w gwałtowny rozwój gospodarczy Polski i Litwy.. Dowiedz się więcej na temat gospodarki..

Darmowy test online z geografii mapa polityczna europy.

Gospodarka Europy - Test.. Oryginalne materiały pochodzą z książki Planeta Nowa dla klasy 6.Sprawdzian zawiera grupy A, B wraz z kartą odpowiedzi.Materiały służące do samodzielnej weryfikacji stopnia opanowania zagadnień przez ucznia.Mit unserem Geoquiz kannst du dein geographisches Wissen testen.. Aneta Marczak.. Podstawą tej gospodarki stało się zboże.Ponieważ państwo miało od połowy XV wieku bezpośredni dostęp do morza, więc mogło eksportować towary drogą morską do krajów Europy Zachodniej.. Robimy podsumowanie ze strony 125,126 w podręczniku i odpowiedzi do zadao zapisujemy w zeszycie pod tematem.Wiadomości gospodarcze.. Odczytywanie punktów na mapie - współrzędne geograficzne Rysunek z opisami.. Państwa i stolice Europy nie będące w UE Znajdź parę.. Sprawdzian geografia klasa 6 dział 3 - Środowisko przyrodnicze i ludność Europy.. Your Skills & Rank.Gospodarka Rzeczypospolitej w XVI wieku.. 5.Wymieo cztery odnawialne źródła energii.. B. Safari, Firefox und Google Chrome, sowie Internet Explorer 9 oder neuer.Test ze znajomości stolc Europy.. Zapoznaj się z historią.. 1._____Test Gospodarka Europy w XVI wieku, podrozdział podręcznika Historia WSZPWN dla Klasa II.. Sprawdzian geografia klasa 6 dział 2 - Ruchy Ziemi.. Przejdź do listy zasobów.GEOGRAFIA KLASA VI Temat: Gospodarka Europy- powtórzenie..

Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu.Gospodarka Europy worksheets and online activities.

rzeka.. Sprawdzian geografia klasa 6 dział 1 - Współrzędne geograficzne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt