Geografia 24 procesy egzogeniczne

Pobierz

procesy eoliczne.Procesy egzogeniczne - to szósty dział w 4-letnim liceum ogólnokształcącym.. "Procesy egzogeniczne", plik: test-rozdzial-vi-procesy-egzogeniczne.doc (application/msword) Oblicza geografii ZR W kolejnych dniach (tygodniach) będę sukcesywnie publikował kolejne lekcje z wybranych działów (niestety nie dysponuje specjalistycznym studiem, sprzętem i samo prowadzenie lekcji na .Procesy egzogeniczne II Procesy krasowe.. Oprócz skał węglanowych (wapienie, dolomity), procesowi poddają się także skały siarczanowe (gips) i chlorkowe (np. sól kamienna).Wodospadu Niagara -powstałw wyniku erozji wstecznej.. Proces zachodzący w wyniku powtarzającego się zamarzania i rozmarzania wody wypełniającej pory skalne./ Geografia / Notatki.. Rozdział VII Gleby.. Zmodyfikowano Jan 17 2017.. Wśród procesów egzogenicznych wyróżniamy: wietrzenie, denudacja, erozję, grawitacyjne przemieszczenia mas skalnych - osuwiska, sedymentacja.Q.. Prowadzi to do cofania progu wodospadu w tempie wynoszącym około0,8 m na rok.. Zawiera informacje o procesach kształtujących powierzchnię Ziemi i formach rzeźby terenu.Poniżej przedstawiam wybrane prezentacje, zgodne z podstawą programową kształcenia w zakresie podstawowym dla liceum czteroletniego (obowiązuje uczniów po szkole podstawowej, realizujących podstawę programową z 2017 roku), przygotowane w formacie HTML 5 (wersja najlepsza - oryginalna) i przekonwertowane do PDF (wersja oryginalna pdf - bez animacji).Na portalu YOUTUBE utworzyłem kanał z lekcjami on-line "Geografia 24"..

20 pyta ...Procesy egzogeniczne.

MENU PUBLIKACJI.. Rozdział VI Peocesy egzogeniczne str. 232 - 277 Peocesy egzogeniczne.. : wietrzenie, erozja, grawitacyjne przemieszczenia mas skalnych (np. osuwiska), sedymentacja; przeciwieństwo procesów endogenicznych.Procesy egzogeniczne • Oblicza geografii 1 • pliki użytkownika sprawdziany_24 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Procesy egzogeniczne.rarRozdział 5.. Archiwum .. W wyniku wietrzenia chemicznego (uwęglanowienia) czyli oddziaływania wody z CO2 (kwas węglowy H2CO3), dochodzi do rozpuszczania skał wapiennych.. Jeden z ważniejszych czynników morfogenetycznych, modelujących powierzchnię Ziemi stanowią lodowce , które - głównie z pomocą niesionego przez siebie materiału skalnego, zwanego moreną - erodują podłoże i zbocza doliny, przeobrażają starsze (np. rzeczne) formy terenu, transportują niesiony materiał, nieraz na bardzo duże odległości i akumulują go po .EGZOGENICZNE PROCESY, procesy geol.. Procesy niszczące - wietrzenie, denudacja, erozja, ruchy masowe.. Jest to proces erozji skał, zachodzący na skutek czynników zewnętrznych.Procesy egzogeniczne (procesy zewnętrzne) to procesy geologiczne zachodzące na powierzchni Ziemi wywołane przez czynniki działające na skorupę ziemską od zewnątrz.. Procesy endogeniczne str. 182 - 231 Wnętrze Ziemi..

Notatki z działu procesy egzogeniczne.

Procesy zewnętrzne mogą być: erozyjne (niszczące) lub akumulacyjne (twórcze).. Produktem tego ./ Geografia.. Treść.. Rozdział VI Peocesy egzogeniczne str. 232 - 277 Peocesy egzogeniczne TEST STRESZCZENIE.. Procesy endogeniczne.. przebiegające dzięki czynnikom działającym na powierzchni Ziemi i w strefie przypowierzchniowej; do p.e.. Procesy endogeniczne lub podrozdziałów podręcznika Oblicza geografii 1, zakres rozszerzony dla Klasa II Liceum.#matura Pamiętaj procesy egzogeniczne to: Wietrzenie Ruchy masowe Procesy krasowe Działalność wód płynących Działalność lodowców i lądolodów Działalność wiat.Test rozdział VI.. Biosfera str. 278 - 328 Gleby.. poleca 85 % 389 głosów.. Teoria rozwoju demograficznego zakłada, że państwa świata w toku swojego rozwoju przechodzą przez szereg faz rozwoju.. Procesy endogeniczne.. Zespół procesów rzeźbotwórczych, wywołanych energią procesów zachodzących na powierzchni Ziemi.. Model ten nosi nazwę modelu przejścia demograficznego.. Wśród procesów kształtujących powierzchnię ziemi wyróżnia się: erozję - niszczenie; transport - przemieszczanie; akumulację - osadzanie (budowanie) I Wietrzenie skał.. Cofanie się wodospadu Wodospad Niagara -najbardziej znany, choć niewielki (maksymalna wysokość wynosi zaledwie 51 m), leżący naProcesy egzogeniczne - podział Procesy egzogeniczne są związane z oddziaływaniem czynników zewnętrznych, czyli atmosfery, hydrosfery i biosfery na obraz powierzchni Ziemi..

procesy endogeniczne i egzogeniczne.

Procesy powodowane przez siły wewnątrz Ziemi są tak zwanymi procesami endogenicznymi.Procesami egzogenicznymi nazywamy takie, które wywołane są czynnikami przebiegającymi na powierzchni Ziemi oraz w warstwie przypowierzchniowej.. Procesy endogeniczne str. 182 - 231 Wnętrze Ziemi.. procesy fluwioglacjalne.. Prowadzą do zrównania powierzchni Ziemi.. Teoria rozwoju demograficznego.. Procesy zewnętrzne mogą być: erozyjne (niszczące) lub akumulacyjne (twórcze).. Biosfera .PROCESY ENDOGENICZNE.. Od momentu powstania Niagara wycofałasięjużo około11 km i wg szacunkówza około25 tysięcylat zdrenuje jezioro Erie.. Do procesów egzogenicznych zaliczamy: wietrzenie;Procesy Egzogeniczne, test z geografii Test z zakresu procesów egzogenicznych.. Rozdział VII Gleby.. Procesy twórcze - akumulacja, diagenezaProcesy egzogeniczne (procesy zewnętrzne) to procesy geologiczne zachodzące na powierzchni Ziemi wywołane przez czynniki działające na skorupę ziemską od zewnątrz.. Zaliczamy do nich: wietrzenie (w tym krasowienie) ruchy masowe.. Wietrzenie - jest to proces rozkładu chemicznego skał lub proces ich rozpadu na mniejsze kawałki.. BAZA PUBLIKACJI DYDAKTYCZNYCH.. PROCESY EGZOGENICZNE.. Definicje.. Poniżej przedstawiam wybrane prezentacje zgodne z podstawą programową kształcenia w zakresie rozszerzonym dla liceum trzyletniego (ważną od roku 2012) oraz dla liceum czteroletniego (ważną od roku 2017), przygotowane w formacie HTML 5 (wersja "online" - najlepsza dla PC i większych tabletów) i przekonwertowane do PDF (wersja "PDF" - najlepsza dla urządzeń mobilnych i mniejszych .Procesy egzogeniczne..

procesy glacjalne.

Siły, które powodują te procesy, pochodzą zarówno z góry, jak iz powierzchni Ziemi.. Zamieściłem tam już fimy z lekcjami on-line z działu "Procesy egzogeniczne".. Litosfera - procesy endogeniczne , Część 1 , Geografia dla maturzysty ZR , Geografia , Szkoły ponadgimnazjalne , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.plWybierz test z rozdziału Wnętrze Ziemi.. BiosferaProcesy glacjalne.. Filmy.. Dochodzi do nieustannych zmian rzeźby powierzchni ziemi.. Spis treści: 1.. Prowadzą do zrównania powierzchni Ziemi.II Procesy demograficzne.. Do procesów zewnętrznych zaliczamy: - erozję, - transport materiału, - osadzanie materiału czyli akumulację.. poleca 82 % 678 głosów.. Procesy egzogeniczne a) Wietrzenie - wietrzenie mechaniczne - wietrzenie chemiczne - wietrzenie biologiczne b) Działalność wód podziemnych (zjawiska krasowe) .Wybierz test z rozdziału Peocesy egzogeniczne lub podrozdziałów podręcznika Oblicza geografii 1, zakres rozszerzony dla Klasa II Liceum..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt