Uzupełnij brakujące przyimki tam gdzie to konieczne

Pobierz

Uzupełnij i zapisz w zeszycie brakujące elementy w tabeli zawartej w karcie pracy.. Jeśli dysponujesz drukarką, możesz wkleić uzupełnioną tabelę.. 2013-10-21 14:01:37 Wpisz wlasciwe przyimki (niemiecki) 2011-05-09 23:07:22 Zakreśl odpowiednie przyimki .. g) y = 5x 2 h) x+2y = 0Uzupełnij brakujące wartości w tabeli dotyczącej zawartości składników odżywczych w tabliczce czekolady.. Alek nie poszedł do szkoły, ponieważ był przeziębiony.. Uzupełnij zdania podane w poleceniu 6 str. 217 właściwymi wyrażeniami przyimkowymi.. poniżej.. MOWA ZALEUzupełnij zdania przyimkami i rodzajnikami tam, gdzie jest to konieczne.. Które kraje sąsiadują z Polską?. Proszę pomóżcie!. We wereUzupełnij zdania wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. 2013-10-21 14:01:37 Uzupełnij zdania wpisując odpowiednie cyfry 2015-10-04 12:39:16 Podkreśl zaimki , a następnie wpisz je w odpowiednie miejsca.. 2011-10-03 17:09:12Uzupełnij tekst przyimkami i - tam, gdzie to konieczne - rodzajnikami.. Jetzt besucht er einen Sprachkurs __________ Berlin.Uzupełnij tekst przyimkami i - tam, gdzie to konieczne - rodzajnikami.. Question from @Kpz - Liceum/Technikum - Język niemieckiUłóż pytania do zdań i wstaw odpowiedni przyimek tam gdzie jest to konieczne.. Nagle wszystkie gazety zaczęły pisać o przyjeździe artysty.Wpisz przyimki oraz tam, gdzie to konieczne, rodzajniki w odpowiedniej formie: 1.Musik, Licht und Dufte wirken sich_____Kaufverhalten von Kunden aus..

Uzupełnij brakujące przyimki i rodzajniki (tam, gdzie to konieczne).

7.Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Wstaw brakujące końcówki tam, gdzie to konieczne.. Daję 30 pkt.. Ćwiczenie Wstaw brakujące zaimki względne w zdaniach poniżej tylko tam gdzie jest to konieczne.. W zdaniach, których nie jest wymagane stosowanie zaimków względnych wstaw znak x (małe x ).. Jakie zwierzęta żyją na wsi?. srisksorielowjd6i srisksorielowjd6i 20.09.2018Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników w nawiasach.. Ułóż po jednym zdaniu w języku niemieckim z każdym przyimkiem.. Które ćwiartki układu współrzędnych przecina prosta o podanym równaniu?. Wpisz a/an lub the tam gdzie to konieczne.. Wann hast du deinen Judo-Kurs?Uzupełnij zdania 1-6 przyimkami lub formami ściągniętymi tam, gdzie to konieczne.. b) (far/advantage / .Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników w nawiasach.. 2013-10-07 18:55:26 Wpisz odpowiednie rodzajniki nieokreślone w bierniku (Akkusativ) tam, gdzie to konieczne.. Question from @Angelikaziom - Liceum/Technikum - Język niemieckiWpisz odpowiednie rodzajniki nieokreślone w bierniku (Akkusativ) tam, gdzie to konieczne.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Nie do końca rozumiem to zadanie, proszę o pomoc.Wpisz brakujące przyimki i jeśli to konieczne rodzajniki w odpowiednich formach.Opublikowany in category Język niemiecki, 25.08.2020 >> ..

Dodaj właściwe przyimki tam, gdzie jest to konieczne.

Jakie dania lubisz najbardziej?. Nigdy nie byłem w (podaj nazwy trzech miast) .36 Przekształć zdania pojedyncze w złożone za pomocą spójników: że, gdyż, żeby.. Question from @StillKidrahul - Liceum/Technikum - Język angielskiZaletą są również powtarzające się polecenia, ułatwiające zrozumienie treści, typu: "wypełnij luki odpowiednim słowem", "wybierz odpowiedź, która najlepiej oddaje polski fragment zdania zarówno pod względem gramatycznym, jak i znaczeniowym", "wybierz odpowiednie słowo pasujące znaczeniowo do obu zdań", "uzupełnij minidialogi" (poziom podstawowy); "utwórz poprawne gramatycznie i znaczeniowo zdania ze słów podanych w nawiasie; zdania uzupełnij .Wpisz odpowiednie rodzajniki nieokreślone w bierniku (Akkusativ) tam, gdzie to konieczne.. Wann hast du deinen Judo-Kurs?Uzupełnij brakujące rodzajniki nieokreślone.. 1.Wyznacz brakujące współrzędne punktów A (-1,a) B (2/5,b) C(c,-4/3) wiedząc ,że należa one do wykresu funkcji f(x)=-4/x / - oznacza ułamek 2.Zaimki względne angielski ćwiczenia.. uzupeŁnij zdania odpowiednimi formami sŁÓw podanych w nawiasach.. Potrzebujesz pomocy?Wpisz odpowiednie rodzajniki nieokreślone w bierniku (Akkusativ) tam, gdzie to konieczne.. Tam gdzie to konieczne, wpisz rodzajniki..

Pamiętaj o przecinku tam, gdzie to konieczne.

Ich nehme .. 3 Äpfel.Które przyimki łączą się z biernikiem, które z celownikiem oraz z bienikiem i celownikiem?. Pamiętaj o interpunkcji.. Uzupełnij końcówki tam, gdzie to konieczne (rodzajnik określony lub nieokreślony)1.Der Freund von Monika ist ein.. fantasievoll.Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Uzupełnij tekst przyimkami czasu in, on lub at tam, gdzie to konieczne.. 2013-10-21 14:01:37Jakich przyimków brakuje ?. Dla .Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Wpisz odpowiednie rodzajniki nieokreślone w mianowniku (Nominativ) tam, gdzie to konieczne.sam sposób.. Przypomnij sobie, co to jest wyrażenie przyimkowe.. Dodaj właściwe przyimki tam, gdzie jest to konieczne.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych .Uzupełnij zdania 1-6 przyimkami lub formami ściągniętymi tam, gdzie to konieczne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt