Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Pobierz

oraz w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018r.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2018 r. Posiadane kwalifikacje:1 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Skóra Placówka oświatowa: Prywatne Przedszkole Moje Przedszkole ABC Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy ( r.) Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Urszula Brach Dyrektor placówki oświatowej: mgr Maria Pocztowska 1PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko: Karolina Tarnowska Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Drobninie Dyrektor: Elżbieta Juskowiak Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2017 r.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Sałek Nazwa i adres placówki: Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka", ul. Dobrzańskiego 3, 19-300 Ełk Dyrektor: mgr Iwona Starzyńska Data rozpoczęcia stażu .PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006r..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciele kontraktowego - wychowawca w internacie.

Posiadane kwalifikacje: -Wyższe studia magisterskie (zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną) Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2021 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2024 r.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Urszula Lasota.. Ostróda Imię i nazwisko: mgr Teresa Liberska.. 4 Karty nauczyciela - nauczyciel, który ubiega się o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego musi przepracować 2 lata jako nauczyciel kontraktowy (licząc od roku szkolnego po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym nauczyciela stażysty na stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego).PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Nauczyciel bibliotekarz: Joanna Mikuła Data rozpoczęcia : 01 wrzesień 2009 r. Planowany termin zakończenia : 31 maj 2012 r.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (2021-10-10) Witam jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i obecnie prowadzę klasę pierwszą.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO ..

ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r. Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2011 r -31.05.2014r.. )Komisja kwalifikacyjna dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji, o której mowa w § 9, i przeprowadzonej .Plan rozwoju nauczyciela bibliotekarza pracującego w bibliotece pedagogicznej.. 2 pkt 1PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Justyna Podmokła Zajmowane stanowisko: logopeda Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2021 r. Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2024 r. Lublin 2021Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego_2021 Przedstawiam Państwu prezentację związaną z odbywanie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego..

Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2021 r.Pragnę przedstawić Państwu plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Miejsce pracy: Przedszkole nr 5 w Szamotułach.. Opiekun stażu: mgr Mariusz Kuźniarski § 7 ust.. pilota St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie Stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego Posiadane kwalifikacje: - ukończone .plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans zawodowy na stopieŃ nauczyciela mianowanego okres stażu : 01.09.2020 - 31.05.2023 mgr katarzyna przybyszPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO może być modyfikowany w trakcie trwania stażu _____ _____ Podpis nauczyciela ubiegającego się Podpis dyrektora o stopień nauczyciela mianowanego Zatwierdzam do realizacji: _____ DataPlan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego By Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna • Awans zawodowy Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna Opublikowano: 14 października 2020 roku.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. 2013 poz. 393) §7 ust.. poz. 2215 z późn.zm.). Placówka oświatowa: Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im..

mgr Emilia Ulikowska nauczyciel bibliotekarzSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (01.09.2017r.-31.05.2020r.)

Imię i nazwisko: Natalia Krüger.. Beata Woronowicz.. DANE OSOBOWE Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa im.. Uwzględnia ona podstawy prawne zawarte w Ustawie Karta Nauczyciela (Dz.U.. Nazwa, adres przedszkola: Przedszkole, Poznań.. Dyrektor: mgr Maria Jaskuła.. Stanowisko pracy: nauczyciel kontraktowy.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego By Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna • Awans zawodowy Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna Opublikowano: 18 września 2020 roku.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego By Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna • Awans zawodowy Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna Opublikowano: 1 listopada 2020 roku.plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ zawodowy nauczyciela mianowanego plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans zawodowy na stopieŃ nauczyciela mianowanego okres stażu: od 01.09.2019 roku do 31.05.2022 roku mgr paulina lasota 1PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Opracował: mgr Oskar Rożewicz Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego i historii, wychowawca, tutor Posiadane kwalifikacje: • Studia I stopnia (licencjackie): Filologia angielska, spec.. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. 1W trakcie stażu systematycznie realizowałam plan rozwoju zawodowego uwzględniający wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły, poznawać przepisy .Zgodnie z art. 9d ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt