Zasady postępowania w czasie zagrożenia terrorystycznego

Pobierz

postaraj się szybko uciec budynku, zachowaj bezwzględną ciszę, spróbuj porozumieć się telefonicznie (dzwoniąc) z policją lub rodziną, podporządkuj się poleceniom napastników.. Zawiera on wskazówki dla pracowników placówek oświatowych, jak zachować się w sytuacji wystąpienia tego rodzaju zagrożenia oraz zasady alarmowania o takim zdarzeniu.1 ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKACH ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKACH ATAKU TERRORYSTYCZNEGO?. Dotyczy to przede wszystkim miejsc publicznych, np.: supermarketów, środków komunikacji publicznej, imprez masowych.- rozumie znaczenie panowania nad własnymi emocjami w sytuacji zagrożenia Zagadnienia: 1.. Sprawdźmy, jakich zasad należy przestrzegać, a czego lepiej nie robić.. O ich lokalizacji należy powiadomić administratora oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.Prezentacja "Zagrożenia terrorystyczne w szkole".. Międzynarodowy wymiar terroryzmu, miejsca szczególnie niebezpieczne 2.. Opis: Prezentacja przedstawia zasady postępowania w razie ataku terrorystycznego, sytuacji zakładniczej oraz aktów przemocy w szkole.. Wiedza o tym, jak zachować się w czasie zagrożenia może pomóc nam uratować życie.. Podaj istotne dane: o miejsce zdarzenia, o charakter zdarzenia, o oznaczenia widniejące na samochodzie przewożącym, o swoje dane.. Zagrożenie terrorystycznie nie pojawia się w momencie nagłośnienia przez media zamachów, wybuchów czy innych bezpośrednich ataków na ludność cywilną..

Procedura postępowania w czasie zagrożenia terrorystycznego II.

Od 13 listopada 2015 roku, pojawiały się wciąż kolejne ataki w wyniku, których ginęły dziesiątki ludzi, a setki odnosiły rany.. Nie lekceważ żadnej informacji o zagrożeniu!. Nie bądź kibicem zdarzenia, ale oddal się z miejsca wypadku, aby .. 4.Zasady postępowania 1.. Zwróć uwagę na to, co dzieje się wokół ciebie.. 3.potrafi racjonalnie zachować się w przypadku ataku terrorystycznego.. pogadanka, objaśnienie, burza mózgów, dyskusja.. zasad postępowania w sytuacji wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej oraz film pt. "Wtargnięcie napastnika do szkoły".Skażenia terenu i obiektów toksycznymi środkami przemysłowymi (np. amoniak, chlor) mogą mieć miejsce w wyniku awarii i katastrofy w zakładach przemysłowych stosujących TSP w procesie produkcji lub w przypadku wypadku drogowego w czasie ich transportu ulicami w pobliżu obiektów Uczelni, a także w wyniku ataku terrorystycznego z użyciem broni chemicznej.. Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją.. Postępowanie w czasie ataku terrorystycznego i bezpośrednio po nim Podczas ataku terrorystycznego w którym zastosowano ładunek wybuchowy, nie będzie wiadomo czy zawiera on materiały mogące wywołać skażenie, ale trzeba się liczyć z taką możliwością dlatego w momencie usłyszenia wybuchu należy natychmiastPOSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAGROŻENIA ATAKIEM TERRORYSTYCZNYM W przypadku ewakuacji z domu: W przypadku ewakuacji z instytucji/firmy: W przypadku ewakuacji z obiektów użyteczności publicznej zabrać ze sobą tylko najpotrzebniejsze rzeczy (dokumenty, zapas wody i jedzenia, niezbędne lekarstwa, zmianę ubrania, podstawowe środkiW ramach Regionalnego Systemu Ostrzegania powstał również poradnik jak zachowywać się w przypadku zagrożenia terrorystycznego..

Postępowanie w razie zagrożenia terrorystycznego .

Zasady postępowania w przypadku użycia broni palnej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego IV.. jeżeli widzisz napastnika nie uciekaj.Załącznik nr 7 do protokołu nr 10 z zebrania Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Sadkowicach z dnia 20.05.2019 r. 16 .. Zamachy bombowe nie są jeszcze - na szczęście - codziennością mieszkańców europejskich miast, jednak nie są już także - niestety - czymś zupełnie nieprawdopodobnym.. Postępowanie w sytuacji wystąpienia zagrożenia bombowego V. ogólnych zasad zachowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia terrorystycznego, dystrybuowana będzie także broszura informacyjna dot.. Ponadto w pomieszczeniach .900 seconds.. postaraj się szybko uciec budynku, zachowaj bezwzględną .Zasady postępowania w razie uwolnienia niebezpiecznych środków chemicznych: Jeżeli jesteś świadkiem wypadku o powiadom natychmiast w jakikolwiek sposób straż pożarną i policję.. "Gdy usłyszysz wybuch - uciekaj, w przypadku strzelaniny ukryj się, a jeżeli staniesz się zakładnikiem - nie stawiaj oporu.. Zwracaj szczególną .Ofiarą może stać się każdy, kto będzie przebywał w pobliżu miejsca wybuchu.. Zwróć uwagę na to, co dzieje się wokół ciebie.. poradników dot.. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904).ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKACH ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKACH ATAKU TERRORYSTYCZNEGO ?.

Zasady zachowania w razie zamachu terrorystycznego 3.

Rozdzial 2. slajdy nr 18-20, tablice, komputer z dostępem do sieci Internet, karta pracy ucznia, prezentacja multimedialna "Zagrożenia terrorystyczne" praca w grupach, na temat "kiedy pojawia się agresja terror?. Jak należy reagować, gdybyśmy stali się świadkami takiego aktu terrorystycznego?5 3.. Zasady postępowania w razie wtargnięcia napastników do obiektu szkolnego III.. Natychmiast powiadom służby dzwoniąc na numer tel.. Do czasu przybycia policji akcją kieruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona.. Postępowanie w przypadku skażeń biologicznych i chemicznych 4.. Postępowanie w sytuacji .5.. Do czasu przybycia Policji należy w miarę istniejących możliwości zabezpieczyd zagrożone miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeostwa, bez narażania siebie i innych osób na niebezpieczeostwo.. Zwróć uwagę na to, co dzieje się wokół ciebie.. Postępowanie z podejrzaną przesyłką Tok pracy: 1.POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAGROŻENIA ATAKIEM TERRORYSTYCZNYM W celu uniknięcia bezpośredniego niebezpieczeństwa, zawsze warto zachować czujność, zwłaszcza w miejscach, gdzie znajduje się duża liczba ludzi, np. w trakcie zakupów, w podróży, podczas uczestnictwa w imprezach masowych, uroczystościach religijnych.Procedury postępowania w przypadku ataku terrorystycznego Wtargnięcie napastników do obiektu 1..

Jak zachować się w przypadku podejrzenia zagrożenia terrorystycznego.

112 lub 997 w przypadku podejrzenia wskazującego na ładunek wybuchowy - oddal się z miejscaOgłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia bombowego: 1.. Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze takie jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie .Ogólne zasady postępowania w przypadku zagrożenia aktem terroryzmu Tak więc, jak już zostało powiedziane, jeśli znajdujesz się w miejscu potencjalnie atrakcyjnym na zlecenie aktu terrorystycznego, warto pamiętać o następujących punktach: Zwróć uwagę na podejrzane szczegóły, przedmioty, ludzi.Oprócz ww.. POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA ATAKIEM TERRORYSTYCZNYM.. Poziom: Czesc 1 /.. Staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi (zwracaj się do uczniów po imieniu - zwiększa to szansę ich przetrwania).. Wydarzenia te są skrupulatnie przygotowywane i właśnie na tym etapie należy upatrywać początku zagrożenia terrorystycznego.- nie zadawaj pytań, nie patrz w oczy terrorystom, bądź im posłuszny bez dyskusji, siedź spokojnie na miejscu, - pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz wstać lub otworzyć torbę, - na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste, - usuń (wyrzuć) wszelkie oznaki władzy, zajmowania ważnej pozycji,Niestety miał racje.. Dotyczy to przede wszystkim miejsc publicznych, np.: supermarketów, środków komunikacji publicznej, imprez masowych.. Zagrozenia i dzialania ratownicze /.. Prezentujemy jego główne zasady oraz zachęcamy do zapoznania się z materiałami jak postępować w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym.. To główne przesłania plakatów, jakie pojawiły się w stołecznej komunikacji miejskiej.Jak się zachować w czasie ataku bombowego?. rzucające się w oczy nietypowe zachowanie osób,Postępowanie w przypadku zagrożenia terrorystycznego Co zrobić w sytuacji zagrożenia - film pt. "Wtargnięcie napastnika do szkoły".. Poddaj się woli napastników - wykonuj ściśle ich polecenia.. Co może być sygnałem ostrzegającym o niebezpieczeństwie?. - RÓB, CO CI .Szczegółowe zasady postępowania w razie ataku terrorystycznego: 1.. Z chwilą przybycia Policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt